Untitledaba36.png

Untitled57af7.png

Npc Ăn mày ghi số chuyên gia tổ chức cờ bạc khiến các con nghiện phải chuyển sang An Mày

Có 3 loại hình thức đánh bạc như : Tiền vạn - Kim nguyên bảo - Phúc Duyên

Riêng cách đánh bằng điểm Phúc duyên ở phiên chơi Rút Tham May mắn , Thì sẽ ngẫu nhiên nhận được các Trang bị xanh - Item - Tiền vạn - Kinh nghiệmBản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/