Đua top đợt 3 máy chủ Võ Lâm Nam Sơn : 19h 20-04-2018

Thời gian kết thúc đua top : 19h 25-04-2018


Thông tin Đua Top máy chủ Nam Sơn - Đua top chỉ diễn ra trong vòng 5 ngày
Thông tin server:
- Exp: Chậm (Kinh nghiệm nhận được giảm dần từ cấp 130 trở đi, cứ 5 cấp giảm 1 lần)
- Gold: Không khuyến khích cày tiền bằng treo máy, hỗ trợ kiếm tiền nhiều trong các tính năng game
- Item: Trang bị xanh chủ đạo, An Bang, Định Quốc
- Tải Game: http://ctc.volamnamson.com/tintuc/taigame.html
- Đăng Ký: http://ctc.volamnamson.com/dang-ky.html
- Trang chủ: http://ctc.volamnamson.com/
- Fanpage: https://www.facebook.com/volamnamson2018/
HƯỚNG DẪN TÂN THỦ
Hỗ trợ tân thủ đua top:
- Nhận cấp 91 khi vào game
- Nhận 1 Kỹ năng 90 khi đạt cấp độ 80
- Túi máu miễn phí
- Server giới hạn 3acc/1pc
Phần Thưởng Đua Top

Top Thế Giới Phần thưởng
Top 1 Nhân vật đạt cấp 120 đầu tiên 1 thần thú Bôn Tiêu
Top 2 Nhân vật đạt cấp 120 thứ hai 1 bộ Định Quốc random
Top 3 Nhân vật đạt cấp 120 thứ ba 1 bộ Hiệp Cốt random

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/