TỔNG HỢP TẤT CẢ VẬT PHẨM TRONG GAME

Hỗ Trợ Tân Thủ Nhận Cấp 91 Khi Gia Nhập Game

Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Cách Thu Thập Tác Dụng
Túi Máu VIP - Miễn phí khi tạo nhân vật
- Mua tại dược điếm: 7500 lượng
Vật phẩm thiết yếu, mở ra nhận được 20 Thừa Tiên Mật hồi phục sinh lực và nội lực
Thủy Tinh - Boss Xanh tất cả bản đồ, Dã Tẩu, Hoa Đăng, Vi Sơn Đảo, Boss Phong Lăng Độ, Boss Bang Hội - Sử dụng để lên đảo Tẩy Tủy, Thăng / Hạ cấp trang bị, Cường Hóa trang bị
Tinh Hồng Bảo Thạch
Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh
- Boss Bang Hội, Dã Tẩu - Tăng 1 điểm kỹ năng. Giới hạn: 15 cuốn
- Tăng 5 điểm tiềm năng. Giới hạn: 10 cuốn
Bàn Nhược Tâm Kinh - Boss Xanh, Boss Thủy Tặc (Phong Lăng Độ), Dã Tẩu - Xóa hỏ toàn bộ kinh nghiệm âm
Quả Huy Hoàng - Nhặt Quả Huy Hoàng - Sử dụng nhận được 20.000.000 kinh nghiệm. Giới hạn: 5 quả / ngày
Xá Lợi Kim Đơn - Boss Xanh, Boss Sát Thủ, Dã Tẩu, Boss Phong Lăng Độ - Sử dụng giảm 1 Điểm PK
Phúc Duyên Lộ - Hoa Đăng, Dã tẩu - Sử dụng làm nhiệm vụ Dã Tẩu, tăng may mắn trong cường hóa trang bị xanh, Cường Hóa An Bang
Tiên Thảo Lộ - Boss Xanh, Hoa Đăng, Dã Tẩu, Boss Trư Yêu, Tống Kim - Nhân đôi kinh nghiệm trong 30 phút / 1 giờ / 3 giờ / 6 giờ (tùy loại)
Nữ Nhi Hồng - Nhân đôi kinh nghiệm luyện skill trong 30 phút / 1 giờ / 3 giờ / 6 giờ (tùy loại)
Nhạc Vương Hồn Thạch - Gặp NPC Quân Nhu Quan ở Chiến Trường Tống Kim để đổi - Tích lũy 50 viên ghép thành Nhạc Vương Kiếm
Nhạc Vương Kiếm - Ghép tại NPC Quân Nhu Quan, Sự Kiện Game, VIP Code - Thành lập bang hội.
Sát Thủ Lệnh - Nhiệm Vụ Sát Thủ Thu thập để ghép thành Sát Thủ Giản
Lệnh Bài Phong Lăng Độ - Đánh quái Bờ Nam Tham gia hoạt động Đua Thuyền Phong Lăng Độ
Sát Thủ Giản - Ghép từ 3 Sát Thủ Lệnh Cùng Hệ Ghép thành Lệnh Bài Vượt Ải
Lệnh Bài Vượt Ải - Ghép từ 5 Sát Thủ Giản khác hệ Tham gia hoạt động Thử Thách Thời Gian - Liên Hoàn Ải
Phi Phong Dã Tẩu Khảm thêm áo choàng váo Áo (Không áp dụng trang bị Hoàng Kim)
Lệnh Bài Boss Kỳ Lân Kỳ Trân Các Sử dụng để tạo ra Boss Kỳ Lân Đỏ
Tu Luyện Đan Kỳ Trân Các, Dã Tẩu Sử dụng để nhân 3 lần kinh nghiệm luyện công trong 2 giờ. Giới hạn sử dụng: 2 lần / ngày. Cấp dưới 120 không giới hạn
Mật Đồ Thần Bí Bờ Nam Phong Lăng Độ, Thần Bí Thương Nhân Dùng để di chuyển lên Vi Sơn Đảo
Rương Tống Kim Top Tống Kim, Tìm Rương Vàng Mở ra nhận được Vật Phẩm Quý, Trang bị Xanh VIP, Vũ Khí Xanh VIP
Trang bị Xanh - Đánh quái ở bản đồ luyện công, Boss Sát Thủ. Lưu ý: Xác suất ra option là như nhau Trang bị thiết yếu. Trang bị tầm trung ở Boss Sát Thủ, Trang bị Max Option ở Boss Kỳ Lân Đỏ, Boss Hoàng Kim, Vi Sơn Đảo
Trang bị Kim Phong Nhận từ nhiệm vụ Dã tẩu Trang bị Hoàng Kim cơ bản.
Lệnh Bài An Bang, Định Quốc Shop Liên Đấu, Boss Hoàng Kim, Sự Kiện Game, Dã Tẩu Mở ra được trang bị An Bang, Định QuốcDANH SÁCH ĐƠN VỊ TÍNH TRONG GAME

Loại Điểm Cách Thu Thập Tác Dụng
Điểm Kinh Nghiệm Kinh nghiệm đánh quái, kinh nghiệm từ sự kiện. Kinh nghiệm nhận được sẽ bị giảm dần từ cấp 120 trở đi, cứ 5 cấp giảm 1 lần. Điểm kinh nghiệm lên cấp cố định 2 tỷ kinh nghiệm Điểm thiết yếu tăng level
Điểm Phúc Duyên Sử dụng Phúc Duyên Lộ Lưu trữ điểm để đổi ra bình Phúc Duyên
Điểm Danh Vọng Tống Kim, Phong Lăng Độ, Boss Sát Thủ, Vượt Ải Thể hiện năng lực bản thân, siêng năng làm nhiệm vụ game.
Điểm Tích Lũy Tống Kim Tống Kim Đại Chiến Dùng để mua vật phẩm trong Cửa Hàng Quân Nhu Quan
Điểm Vinh Dự Liên Đấu Dùng để mua vật phẩm trong Cửa Hàng Vinh Dự
Tiền Vàng Nạp thẻ để nhận được Dùng để đổi vật phẩm Kim Nguyên Bảo, mua vật phẩm tại Kỳ Trân Các
Ngân Lượng Đánh quái, Dã Tẩu, Hoa Đăng, Mở Rương Ngân Lượng Điểm thiết yếu trong game dùng để giao dịch, sửa đồ, mua vật phẩm tại các cửa hàng
Điểm PK Đồ Sát, Cừu Sát Khi bị giết sẽ bị phạt rớt Kinh Nghiệm, Độ Bền Trang Bị

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/