Nhiệm vụ săn Boss Sát Thủ 8 nv/1 ngày

Nhíp Thí Trần Phần thưởng
Các thành thị - 500.000 Kinh nghiệm- Ngân lượng- 5 Điểm Danh Vọng - Trang bị xanh
Untitled36187.png

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/