Thời gian diễn ra :

    Hoạt động sẽ diễn ra 1 đợt duy nhất vào lúc 19h mỗi ngày

Cách thức tham gia :

Tại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

    Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện. Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái

Điều kiện tham gia và phẩn thưởng : 

Áp dụng phiên bản Công Thành Chiến :

 

Loại hạt Đẳng cấp người chơi Nơi sinh trưởng Công dụng
Quả Huy Hoàng

Cấp 50 trở lên

 Ba Lăng Huyện

 ( 187/186 )

10.000.000 EXP không cộng dồn -

20.000.000 EXP không cộng dồn

Lưu ý :

    Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng. Quả Huy Hoàng (Trung) và (Cao) có thể giao dịch. Đẳng cấp nhân vật không phù hợp thì không thể hái và sử dụng Quả Huy Hoàng ở cấp độ tương ứng Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để nhận kinh nghiệm. Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó. Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/