Di Chuyển tại NPC Xa Phu -> Đi đến bờ Nam Phong Lăng Độ.

Lệnh Bài Phong Lăng Độ
Khi đến bờ Nam Phong Lăng Độ, các bạn có thể đánh tất cả quái vật để có thể nhận được
+ Trang bị xanh

+ Khiêu Chiến Lệnh
+ Lệnh Bài Phong Lăng Độ

Chức Năng Đi Thuyền:
NPC Thuyền Phu: Phong Lăng Độ 143/188 159/181 192/175
Thời gian báo danh: Phút thứ 0 - 10 vào 12h00 và 20h00
Yếu cầu: 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ
Khi được đưa lên Thuyền sẽ đợi đến phút thứ 10 thuyền sẽ bắt đầu chạy. Lúc này Thủy Tặc xuất hiện
Đánh bại thủy tặc có cơ hội nhận được Vật phẩm quý, Khiêu Chiến Lệnh, Phúc Duyên Lộ
Quái Thủy Tặc Mạnh và Khỏe gấp 2 lần so với Quái ở Bờ Nam
Đến phút thứ 30 thì Thủ Lĩnh Thủy Tặc Xuất hiện, số lượng : 3.
Tiêu diệt boss nhận được:

+ 2 triệu kinh nghiệm tất cả thành viên trên thuyền
+ 3 triệu kinh nghiệm cho người tiêu diệt
+ Vật phẩm quý, Khiêu Chiến Lệnh, Phúc Duyên Lộ

Đển Phút 40 bạn đã qua được Bên Bờ Bắc Phong Lăng Độ


Boss Phong Lăng Độ Bản đồ xuất hiện Thời Gian
Boss Phong Lăng Độ Đạo Tặc Bờ Bắc Phong Lăng Độ
10h - 22h

Phần thưởng khi tiêu diệt Boss

+ Trang bị xanh VIP rơi xuống đất

+ 10% nhận được Ngựa 8x cho người kết thúc Boss

+ 10% nhận được Bí Kíp 120 cho người kết thúc Boss

+ 5% nhận được Lệnh Bài An Bang / Định Quốc cho người kết thúc Boss

+ Rương Ngân Lượng cho người kết thúc Boss

 Lưu ý: Full rương mất không đền bù 

+ Tất cả người chơi có mặt trên bản đồ nhận được 30.000.000 kinh nghiệm


Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/