Hoạt Động Hoa Đăng
- Mọc tại trung tâm Phượng tường
- Thời gian mở vào phút 55 mỗi giờ và kết thúc ở phút 60
- Phần thưởng trả lời chính xác nhận vật phẩm Random
+ Phúc Duyên - TTL - NNH - Xu - Kinh Nghiệm - Tiền Vạn - Danh Vọng

aaaa.png