Thông Tin Sự Kiện Lễ Hội Trái Cây Sau Bảo Trì 17h 02-04-2018
Hinh Ảnh Phẩm Chất Công Dụng Cách Thức
Untitled3760a.png
Hộp quà sự kiện
Rơi tại bản đồ luyện công 80 - 90 Mở ra nhận được các loại Trái cây
.
Untitled6f039.png
Trái xoài
Mở từ hộp quà sự kiện Dùng để ép trái cây Ép tại npc Lễ Quan
Untitled3a9c5.png
Trái đu đủ
Mở từ hộp quà sự kiện Dùng để ép trái cây Ép tại npc Lễ Quan
Untitled06644.png
Trái sung
Mua tại Lễ Quan 1xu/2c Dùng để ép trái cây Ép tại npc Lễ Quan
Untitled8a3d3.png
Hạt may mắn
Sử dụng Giỏ ngũ quả (Vip)
có được
Mở ra 1 Boss tại bản đồ luyện công Boss chết rơi rất nhiều
TTT ,VLMT ,TLH ,KNB ,
Trang bị xanh ,Vàng


Cách Thức Ép Và Phần Thưởng
Công Thức Loại Trái Cây Tiền Vạn Giới Hạn Kinh Nghiệm
3 đu đủ + 2 xoài + 1 sung Giỏ ngũ quả (Vip) 800 cái/1 nhân vật 3.000.000 Exp
3 đu đủ + 2 xoài Giỏ ngũ quả (Thường) . 2 vạn/1 lần Dưới đẳng cấp 120 500.000 Exp

Phần Thưởng Trái Cây Loại Vip 1
Vật phẩm

Bí kíp 120

Thuỷ tinh + Tinh hồng

TTL + NNH

Mãnh ghép Tàng bảo đồ

Túi ngựa 8x

Kim nguyên bảo

TLH,VLMT,TTK

Mãnh ghép ngựa Bôn Tiêu

Mãnh ghép ngựa Phi Vân

Mãnh ghép Định Quốc

Mãnh ghép Hiệp Cốt

Mãnh ghép Như Tình

Hạt May Mắn..vvv


Mốc Phần Thưởng Trái Cây Loại Vip 1
Mốc Phần Thưởng
100 Tiền vạn ,Kim Nguyên Bảo ,Item
200 Xu ,Kim Nguyên Bảo ,Item
300 Các loại ngựa 80 ,Item
400 Hạt may mắn ,Item
500 Hạt may mắn ,Item
600 Các loại mãnh ghép ,Bí kíp 120 ,Item
700 Trang bị HC ,ĐQ ,NT ,Item
800 Trang bị HC ,ĐQ ,NT ,Bôn tiêu ,Phi vân ,Item víp

Cách Ghép Các Loại Mãnh Ghép Tại Thần Bí Thương Nhân
Hình Ảnh Cách Ghép Thất Bại Thành Công Xác Suất
Untitledc9881.png
Đồ phổ bao tay Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép và 2 xu Mất 2 xu Untitled486fa.png 40%
Untitledc9881.png
Đồ phổ áo Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép và 2 xu Mất 2 xu Untitledd2f06.png 40%
Untitledc9881.png
Đồ phổ giày Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép và 2 xu Mất 2 xu Untitled8c7e8.png 40%
Untitledc9881.png
Đồ phổ thắc lưng Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép và 2 xu Mất 2 xu Untitled7ed78.png 40%
Untitledc9881.png
Đồ phổ nón Định Quốc
Cần có 4 mãnh ghép và 2 xu Mất 2 xu Untitled54b5c.png 30%
Untitled7aa1f.png
Mãnh ghép Phi vân
Cần có 4 mãnh ghép 1,2,3,4 và 5 xu Mất 5 xu Untitledec489.png 20%
Untitled7aa1f.png
Mãnh ghép Bôn tiêu
Cần có 4 mãnh ghép 1,2,3,4 và 5 xu Mất 5 xu Untitlede525b.png 10%

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/