Dã Tẫu

NPC Dã Tẩu: Đứng ở tất cả các thành thị:
Điểm Tích Lũy Dã Tẩu Tối Đa 20 điểm / 1 ngày. Khi hoàn thành 1 mốc nhiệm vụ nào đó sẽ nhận được Phần Thưởng Khá Lớn từ dã tẩu, vì thế cố gắng đừng để điểm tích lũy bị reset và hãy quy trọng những lần hủy nhiệm vụ miễn phí vào các nhiệm vụ khó
Phần Thưởng có thể được chọn:

+ Kinh Nghiệm
+ Ngân Lượng
+ Vật Phẩm
+ Hủy Bỏ Nhiệm Vụ
+ Ngẩu Nhiên "?" : Có cơ hội nhận được trang bị Hoàng Kim nếu chọn cái này
Giá trị phần thưởng tùy vào độ khó của nhiệm vụ hoàn thành
Hủy Bỏ Nhiệm Vụ sẽ bị reset điểm tích lũy về 0
Untitled7684d.png

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/