Boss Tiểu Hoàng Kim xuất hiện 11h -20h hàng ngày

Untitledb0cbc.png


Tọa độ Bản đồ xuất hiện
Random ngẫu nhiên 10 boss Xuất hiện tại Hoa Sơn
Phần thưởng khi tiêu diệt Boss

+ Trang bị xanh VIP rơi xuống đất

+ 2 Xu cho người kết thúc Boss

 Lưu ý: Full rương mất không đền bù 

+ Tất cả người chơi có mặt trên bản đồ nhận được 3.000.000 kinh nghiệm


Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/