Boss Đại Hoàng Kim xuất hiện hàng ngày

Boss Đại Hoàng Kim Bản đồ xuất hiện Thời Gian
Boss Hàn Mộng Ba Lăng Huyện
9h10'
Boss Tuyền Cô Tử (Phái Côn Lôn) Biện Kinh
9h10'
Boss Cổ Bách (Phái Thiên Vương) Xi Vưu Động
11h10'
Boss Bạch Doanh Doanh (Phái Ngũ Độc) Tuyết Báo Động
11h10'
Boss Thanh Tuyệt Sư Thái (Phái Nga My) Giang Tân Thôn
11h10'
Boss Hà Nhân Ngã (Phái Cái Bang) Sa Mạc 1
11h10'
Boss Đạo Thanh Chân Nhân (Phái Võ Đang) Thành Đô
11h10'
Boss Huyền Giác Đại Sư (Phái Thiếu Lâm) Dược Vương Động
14h10'
Boss Hoàng Liệt (Phái Thiên Nhẫn) Tương Dương
14h10'
Boss Đường Bất Nhiễm (Phái Đường Môn) Phục Ngưu Sơn
14h10'
Boss Hà Linh Phiêu (Phái Nga My) Lâm Du Quan
14h10'
Boss Đơn Từ Nam (Phái Võ Đang) Ba Lăng Huyện
21h10'
Boss Đoàn Mộc Duệ (Phái Thiên Nhẫn) Chân núi Trường Bạch
21h10'
Boss Chung Linh Tú (Phái Thúy Yên) Phượng Tường
21h10'
Boss Vương Tá (Phái Thiên Vương) Hoa Sơn
21h10'
Boss Yên Hiểu Thái (Phái Thúy Yên) Tần Lăng
21h10'
Phần thưởng khi tiêu diệt Boss

+ Trang bị xanh VIP rơi xuống đất

+ 10% nhận được Ngựa 8x cho người kết thúc Boss

+ 10% nhận được Bí Kíp 120 cho người kết thúc Boss

+ 5% nhận được Lệnh Bài An Bang / Định Quốc cho người kết thúc Boss

+ Rương Ngân Lượng cho người kết thúc Boss

 Lưu ý: Full rương mất không đền bù 

+ Tất cả người chơi có mặt trên bản đồ nhận được 5.000.000 kinh nghiệm


Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/