Chi tiết về hoạt động săn Bảo Rương

Hình ảnhHoạt độngChi tiết
  • Untitled1f9318.png
  • Bảo rương
Tống Kim + Dã tẩu + Boss Tiểu hoàng kim   
  • Untitled135fed.png
  • Chìa khoá bạc

Tống Kim + Dã tẩu + Boss Tiểu hoàng kim

 
  • Untitled135fed.png
  • Chìa khoá vàng
Mua tại lễ quan  

Sử dụng Bảo Rương nhận ngẫu nhiên :

Vật phẩm

Bí kíp 120

Thuỷ tinh + Tinh hồng

Mãnh ghép Tàng bảo đồ

Túi ngựa 8x

Kim nguyên bảo

TLH,VLMT,TTK

Các loại item..vvv


Bản quyền trò chơi thuộc công ty Võ Lâm Nam Sơn

Bản quyền thuộc về KingSoft.
Võ Lâm Nam Sơn © website: http://ctc.volamnamson.com/